هه‌ینی , 13 كانونی یه‌كه‌م 2019
دەستپێك / ئابوور

ئابوور

بهایێ زێری د بازارێن هەرێما کوردستانێ دا

بهایێ زێری د بازارێن هەرێما کوردستانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ‌ یه‌: بهایێ گرامەکا زێرێ عەیار ١٨ ب ٤٣ ھزار و ٥٠٠ دینارانە. بهایێ گرامەکا زێرێ عەیار ٢١ ب ٥١ هزار دینارانە. بهایێ گرامەکا زێرێ عەیار ٢٢ ب ٥٣ هزار دینارانە.

زیاتر ببینە

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٣ى٧ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٦٣ دۆلار ٦٣ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن , هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٥٨ دۆلار و ٤١ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن.

زیاتر ببینە

بهایێ‌ نه‌فتێ‌ بلند بوو

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٢٤ى ٧ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٦٤ دۆلار ١١ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن. هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٥٧ دۆلار و ٦ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن. …

زیاتر ببینە

بهایێ زێرى د بازارێن دهۆکێ دا

ئه‌ڤرۆ ١١ى ٧ى ٢٠١٩ێ‌, بهایێ زێرى د بازارێن دهۆکێ دا ب ڤى ره‌نگى یه‌: بهایێ گرامەکا زێرێ عەیار ١٨ بـ ٤٠ ھزار و ٣٠٠ دینارانە. بهایێ گرامەکا زێرێ عەیار ٢١ بـ ٤٧ هزار دینارانە. بهایێ گرامەکا زێرێ عەیار ٢٢ بـ ٤٩ هزار دینارانە.

زیاتر ببینە

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٩ى ٧ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٦٣ دۆلار ٩٢ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن. هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٥٧ دۆلار و ٤٥ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن.

زیاتر ببینە

بـهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٣ى٧ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٦٢ دۆلار ٦١ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن , هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٥٦ دۆلار و ٤٤ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن.

زیاتر ببینە

بـهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٢٧ى ئایارا ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٦٧ دۆلار ٤٤ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن , هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٥٦ دۆلار و ٢٩ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ …

زیاتر ببینە

بهایێ نەفتێ هاته‌ خوار د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٢٦ى ٥ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٦٨ دۆلار ٥٦ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن. هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٥٨ دۆلار و ٦١ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن. …

زیاتر ببینە

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٢٠ى ٥ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٧٢ دۆلار ١١ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن. هه‌روه‌سا بهایێ بەرمیلەک نەفتا خاڤ یا ئەمریکا ب ٦٢ دۆلار و ٧٣ سەنتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن.

زیاتر ببینە

بهایێ نەفتێ دبلند بوونێ‌ دایه‌ د بازارێن جیهانێ دا

بهایێ نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ڤى ره‌نگێ‌ ل خوارێ یه‌: ئه‌ڤرۆ رێكه‌فتى ٢ى ٥ى ٢٠١٩ێ, بهایێ بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٧١ دۆلار ٩٥ سه‌نتان بازار پێ‌ هاتیه‌ كرن , ئه‌ڤه‌ د ده‌مه‌كى دایه‌ دۆهى بەرمیلەکا نەفتێ د بازارێن جیهانێ دا ب ٧١ دۆلار ٦٣ سه‌نتان …

زیاتر ببینە